Tietosuojakäytäntö

Etusivu / Tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan Ehekaru.ee henkilötietojen rekisterinpitäjä on Ehekaru OÜ (rekisteritunnus 16480060) osoitteessa Tartu maantee 133, 10112, Estonia, Tallinn, puhelin +37258587679 ja sähköposti info@ehekarhu.fi

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; − tavaroiden toimitusosoite; − pankkitilin numero; − tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria); − asiakastuen tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tavaroiden toimittamiseen.

Ostohistoriatietojen (ostopäivä, tuote, määrä, asiakastiedot) avulla luodaan yleiskuva ostetuista tuotteista ja palveluista sekä analysoidaan asiakkaiden mieltymyksiä.

Pankkitilinumeroa käytetään asiakkaiden maksujen palauttamiseen.

Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä käsitellään tavaroiden ja palveluiden toimittamiseen (asiakastukeen) liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan tarjoamista tietoyhteiskuntapalveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.

Oikeusperusta

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään

Henkilötietoja siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle.

Mikäli kyseessä on kuriiritoimitus, ilmoitetaan yhteystietojen lisäksi asiakkaan osoite.

Jos verkkokaupan kirjanpidon suorittaa palveluntarjoaja, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimintaa varten.

Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietopalvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Verkkokauppa välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Montonio Financelle.

Tietoturva ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Radicenter-palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella.

Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat sidoksissa Privacy Shield -kehykseen.

Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi.

Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia ​​fyysisiä, organisatorisia ja IT-turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja luovuttamiselta.

Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoajalle ja tietoisännöille) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella.

Valtuutettujen käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietoja käsitellessään.

Henkilötietoihin pääsy ja niiden korjaaminen.

Henkilötietoihin voi tutustua ja niihin voi tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa.

Jos ostos on tehty ilman käyttäjätunnusta, voit tutustua henkilötietoihin asiakaspalvelun kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Varastointi

Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä henkilötiedot poistetaan, ellei näitä tietoja vaadita kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten.

Jos ostos tehdään verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.

Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisaika päättyy.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poista

Henkilötietojen poistamiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse.

Poistopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa ja tietojen poistamisaika tarkentuu.

Siirtää

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa.

Asiakastuki tunnistaa henkilön ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa.

Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, tulee hänen valita sähköpostin alatunnisteesta vastaava viite tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia (profilointia) varten, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alku- ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profiilianalyysi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköposti (oleelliset tiedot on annettava selkeästi ja erillään kaikista muista tiedoista).

Argumenttien ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ​​asiakastuen kautta, mahdolliset yhteydenottotavat ovat sähköposti info@ehekarhu.fi ja puhelin +372 58587679

Valvontaviranomainen on Viron tietosuojatarkastus (info@aki.ee)